ژل کوت پلی استر

ژل کوت پلی استر

ژل کوت پلی استر

نام محصولژل کوت پلی استر

کد محصولPE 101

کاربرد این محصول مشابه ژل کوت وینیل استر است، با این تفاوت که خواص ضعیف تری نسبت به وینیل استر ارائه می دهد. بنابراین انتخاب آن وابسته به شرایط محیطی مورد نظر است.