بتونه وینیل استر

بتونه وینیل استر

بتونه وینیل استر

نام محصولبتونه وینیل استر

کد محصولVE 210

این محصول از اختلاط رزین وینیل استر با مواد معدنی تهیه شده است. از بتونه وینیل استر برای برطرف کردن ناهمواری ها و پرکردن درزها در فرآیند مقاوم سازی مخازن و سازه ها به وسیله مواد کامپوزیتی استفاده می شود.